فیشور سیلانت برای کودکان چقدر اهمیت دارد ؟

فیشور سیلانت در کودکان

فرآیند فیشور سیلانت برای کودکان در فرآیند فیشور سیلانت  ابتدا سطح دندان های که کامل روییده شده است شستشو داده می شود سپس با قرار دادن ماده ای بر روی دندان های کودک سطح دندان ها با آن ترکیب آغشته…

بیشتر …