فعالیت و شروع کار مطب دکتر نجمه اخلاقی در زمان ویروس کرونا

بیمار زبان بند دار دکتر نجمه اخلاقی

پیرو سوال مکرر دوستان مبنی بر فعالیت مطب باید عرض کنم متاسفانه به دلیل شرایط موجود به خاطر حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع کرونا امکان فعالیت نمی باشد و تعطیل هستیم. ( علی رغم میل باطنی 🤭و سختی…

بیشتر …