زمان رشد دندان های کودکان

زمان رشد دندان های کودکان

۱٫ دندان های پیشین فک پایین دو دندان میانی در فک پایین، نخستین دندان هایی هستند که در می آیند. این دندان ها اصولا بین ۶ تا ۱۰ ماهگی جوانه می زنند. وقتی این دندان ها در می آیند، چهره…

بیشتر …