رویش دندان دائمی در ۶ سالگی

رویش دندان دائمی | دندانپزشک کودکان اصفهان

«دوره دندانی مختلط» در زمانی‌که فقط دندان‌های شیری در دهان فرد می‌باشد، اصطلاحاً به آن «دوره دندانی شیری» (از تولد تا حدود ۶ سالگی) و در صـورتــی‌که هم دنـدان‌های شیــری و هم رویش دندان دائمی در دهـان باشنــد. به آن…

بیشتر …