روکش دندان سرامیکی یا فلزی

روکش دندان سرامیکی یا فلزی | دندانپزشک کودکان اصفهان

روکش دندان سرامیکی یا فلزی روکش دندان سرامیکی یا فلزی یک روکش دندانی شبیه به تاج دندان می باشد که می تواند جنس های متفاوتی داشته باشد. روکش دندان می تواند از دندان هایی که ترک خوردگی یا شکستگی وسیعی…

بیشتر …