علت رویش نامرتب دندان های کودکان؟

علت رویش نامرتب دندان های کودکان؟

یکی از دلایل شایع مراجعه والدین مشاهده چنین صحنه ای است که باعث نگرانی آنها شده. اما این روند طبیعی رویش دندانهای دایمی است و در اکثر مواقع با رشد فک، نامرتبی دنداها خود به خود اصلاح خواهد شد. در…

بیشتر …