دندان‌های دائمی و دلایل رشد نکردن آن در کودکان

دندان‌های دائمی و دلایل رشد نکردن آن در کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

دندان‌های دائمی دندان‌ دائمی ، مجموعهٔ ثانویهٔ دندانی شامل ۳۲ دندان هستند که رویش آن‌ها از پنج تا هفت‌سالگی آغاز و در ۱۷ تا ۲۳ سالگی با رویش دندان‌های آسیای سوم، یا دندان‌های عقل، کامل می‌شود. اولین دندان دایمی در…

بیشتر …