آیا رادیوگرافی دندانی برای کودک ایمن است؟

آیا رادیوگرافی دندانی برای کودک ایمن است؟

رادیوگرافی دندانی برای مشخص نمودن ریشه دندان، شکستگی دندان یا استخوان ، پوسیدگی، آبسه های دندانی، کیست ها، بررسی رابطه ی استخوان ها و خیلی موارد دیگر کاربرد دارد. خبر خوب این است که با تکنولوژی های دیجیتالی امروزی، رادیوگرافی…

بیشتر …