علت دیر افتادن دندان شیری چیست؟

علت دیر افتادن دندان شیری چیست؟

علت دیر افتادن دندان شیری چیست؟ تاخیر در شکل گرفتن دندان دائمی دندانی که شکل نگرفته باشد، از لثه بیرون نمی‌زند، چنانچه دندان دائمی شکل نگرفته باشد، دندان شیری نیز طبق انتظار نمی‌افتد. به هم فشرده بودن دندان‌ها گاهی تاخیر…

بیشتر …