دندان لق در کودکان-علت و عوارض آن در دراز مدت

دندان لق در کودکان-علت و عوارض آن در دراز مدت | دندانپزشک کودکان اصفهان

دندان لق در کودکان علت لق شدن دندان کودکان لق شدن دندان شیری در کودکان امری است اجتناب ناپذیر و تاهنگامی که این دندان ها لق نشوند، مسلما دندان های دائمی رشد نمی کنند. لازم به ذکر است که با…

بیشتر …