در هنگام دندان درد کودکان چه کنیم؟

دندان درد کودکان

دندان درد کودکان ابتدا آرامش خود را حفظ کنید. در صورتی که درد دندان کودکان با تب و ورم صورت همراه نیست، معمولاً این درد نیاز به اقدامات اورژانسی ندارد. به هر حال هر مورد درد دندان که باعث بیدار…

بیشتر …