همه چیز درباره دندان درآوردن کودکان

دندان درآوردن کودکان

دندان در آوردن کودک پر از درد و تب و ناله هست. کودک شما در این دوران نیاز به مراقبت هایی دارد برای تسکین درد دندان درآوردن که یکی از سخت ترین دوران رشد کودک هست.