دندان اضافه

دندان اضافه

دندان اضافه ،معمولا درناحیه جلوی فک بالا شایعتره.درصورت تداخل بارویش دندانهای اصلی باید هرچه زودتر کشیده شده و یا درصورت نهفته بودن،جراحی بشه. تو این مورد باتوجه به چکاپهای دوره ای،تداخلی با رویش وجود نداشت و ما صبر کردیم تا…

بیشتر …