دندان اضافه در کودکان

دندان اضافه در کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

علت رشد دندان اضافه در کودکان چیست؟ دندان اضافه یا عارضه هایپردونتیا یکی از مشکلات نادر در کودکان است که از هر چهار کودک، یک کودک با این مشکل مواجه است. مشکل دندان اضافه در پسران بیشتر از دختران دیده…

بیشتر …