اولین زمان مراجعه به دندانپزشک کودک ؟

اولین زمان مراجعه به دندانپزشک کودک ؟

زمان مراجعه به دندانپزشک حداکثر 6 ماه بعد از رویش اولین دندان کودک است، این زمان نباید تا 12 ماهگی کودک به تأخیر بیفتد. اولین مسواک کردن برای کودک مصادف با رویش اولین دندان اوست. حسینیان در پاسخ به چگونگی تمیز…

بیشتر …

پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

براي جلوگيري از تهاجم باكتري‌ها بايد سه بار در طول 10 روز از فلورايد استفاده شود و در سال اول هر سه ماه يكبار اين كار ادامه يابد.

همه چیز درباره دندان‌های شیری

دندان‌های شیری کودکان

معمولا هنگامی که کودک 6 ماهه است اولین دندان‌های شیری در دهان او ظاهر می‌شود. رویش بقیه این دندان‌ها تا پایان 2 یا 3 سالگی طول می‌کشد.