اولین زمان مراجعه به دندانپزشک کودک ؟

اولین زمان مراجعه به دندانپزشک کودک ؟

زمان مراجعه به دندانپزشک حداکثر ۶ ماه بعد از رویش اولین دندان کودک است، این زمان نباید تا ۱۲ ماهگی کودک به تأخیر بیفتد. اولین مسواک کردن برای کودک مصادف با رویش اولین دندان اوست. حسینیان در پاسخ به چگونگی تمیز…

بیشتر …