النا پرنسس قهرمان من

النا پرنسس قهرمان من یه وقتا بچه ها رو دست کم می گیریم. اینقدر النا دختر باهوش و منطقی هست که من تعجب کردم فقط ۴ ساله شه. یه کم استرس داشت ولی با صحبت و روش TSD(بگو- نشان بده-…

بیشتر …