اولین دندان نوزادان چه زمانی بیرون می زند؟

اولین دندان نوزادان چه زمانی بیرون می زند؟

اولین دندان نوزادان | از هر ۲۰۰۰ کودک، یک کودک در هنگام تولد، یک یا دو دندان دارد! اما در اکثر کودکان، اولین دندان بین شش تا هفت ماهگی بیرون می زند. اولین دندانها در کودکی که به سرعت رشد…

بیشتر …