دلایل نیفتادن دندان شیری

دلایل نیفتادن دندان شیری

دلایل نیفتادن دندان شیری -#آنکیلوز( #فک_جوش) جوش خوردن و اتصال دو بافت سخت بدن مانند دندان و استخوان دندان هایی که انکیلوز باشند، معمولا رویش کمتری دارند و از دندان های مجاور کوتاه تر دیده می شوند. ۲- عدم وجود #دندانهای_دائمی_جانشین نبودن…

بیشتر …