یک علت پوسيدگى دندان که از آن بی خبریم!

یک علت پوسيدگى دندان که از آن بی خبریم!

در تصوير فوق بزرگنمايى از دندان برش خورده به همراه موهاى مسواک ديده می شود. . ❗همانطور كه مشاهده ميفرماييد، موهاى مسواک قادر به تميز كردن انتهاى شيارهاى دندان نيستند و عليرغم رعايت بهداشت دهانى گاهاً شاهد ايجاد پوسيدگى درعمق…

بیشتر …