شیوه هاى درمان مکیدن شست

متخصص دندانپزشکی کودکان شیوه هاى درمان مکیدن شست

شیوه هاى درمان مکیدن شست بهترین زمان براى ترك عادات و مشكلات رفتارى كودكان (و از جمله  مكیدن انگشت) هنگامى است كه خانواده (والدین كودك و اعضاى خانواده) تغییر و تحولى در پیش رو نداشته باشند و در آرامش خاطر…

بیشتر …