چرا کودک من دندان قروچه دارد؟(دندان قروچه در کودکان)

چرا کودک من دندان قروچه دارد؟

طبق نظر متخصصین هنوز به صورت دقیق و قطعی دلیل بروز دندان قروچه در کودکان مشخص نشده است. در برخی از موارد به دلیل کج بودن دندان یا اینکه دندان‌های فک بالا و فک پایین به شکل مناسبی ردیف نشده‌اند، کودکان…

بیشتر …