دندان شیری زودتر از زمان مقرر کشیده نشود !؟

دندان شیری زودتر از زمان مقرر کشیده نشود !؟

دندان شیری زودتر از زمان مقرر کشیده نشود !؟ چرا؟؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: اگر دندان شیری زودتر از زمان مقرر کشیده شود، موجب کاهش توانایی کودک در جویدن و از دست رفتن فضای مورد نیاز برای…

بیشتر …