درمان دندان اضافه در کودک

درمان دندان اضافه در کودک | دندانپزشک کودکان اصفهان

درمان و تشخیص دندان اضافه در کودک در مواقعی که کودک دچار عارضه هایپردونتیا است، اگر دندان اضافه مانع درآمدن دندان دائمی کودک شود، دندانپزشک دندان اضافه را خارج می کند اما در شرایطی که این دندان، مانع درآمدن دندان…

بیشتر …