عصب کشی دندان شیری در کودکان و چگونگی انجام آن

عصب کشی دندان شیری در کودکان و چگونگی انجام آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

عصب کشی دندان شیری چگونگی انجان آن عصب کشی دندان شیری:به خارج کردن حفره پالپ ملتهب از دندان کودک (به کمک جراحی)، پالپوتومی می گوییم. این التهاب پالپ، معمولا به خاطر پوسیدگی، خرابی یا آسیب دندان اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری…

بیشتر …

عصب کشی دندان کودک-هدف و میزان درد آن در کودک

عصب کشی دندان کودک-هدف و میزان درد آن در کودک | دندانپزشک کودکان اصفهان

عصب کشی دندان کودک عصب کشی دندان کودک:عصب‌کشی دندان، یکی از رایج ترین فرایندهای درمان عصب بین کودکان است. وقتی پوسیدگی دندان شیری به حدی عمیق شود که به عصب برسد، کودک نیاز به عصب‌کشی پیدا می کند. در این…

بیشتر …