بریج دندان کودکان

بریج دندان کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

بریج دندان کودکان بریج دندان کودکان:بریج (دندان مصنوعی ثابت) ابزاری است که برای پر کردن فاصله بین دندان‌ها در مواردی استفاده می‌شود که یک یا چند دندان فرد از بین رفته باشند. بریج‌های ثابت در محل بسته شده و فقط…

بیشتر …