تروما یا ضربه ناگهانی دندان چیست؟

تروما یا ضربه ناگهانی دندان | دندانپزشک کودکان اصفهان

تروما تروما (Trauma) به معنای ضربه ناگهانی است که به دندانها وارد‎ می‏‌شود و نتیجه آن شکستن و از بین رفتن دندان است.ترومای دندان‎ می‌تواند در سنین کودکی و در دندانهای شیری اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، تروما بیشتر برای…

بیشتر …