تاثیرات پستانک بر دندان کودکان

تاثیرات پستانک بر دندان کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

تاثیرات پستانک بر دندان کودکان فک و دندان های کودک با مکیدن شیر مادر تقویت شده و رشد مناسبی در آینده خواهد داشت.تجربه نشان داده است کودکانی که در ۲ سال نخست زندگی از سینه مادر شیر می خورند، دارای…

بیشتر …