انجام درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی برای کودک

خانم دکتر نجمه اخلاقی متخصص دندانپزشکی کودکان و رتبه اول بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان رتبه اول بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان در کشور عضو هیات علمی گروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو مرکز تحقیقات علوم دندانی دانشکده دندانپزشکی اصفهان عضو هیات ویرایش مجله انگلیسی دانشکده دندانپزشکی( dental research journal) دندانپزشک نمونه سال ۹۱در کشور آماده ارائه خدمات به شماست.

سرماخوردگی و واکنش های آلرژیک بعلت درگیری سیستم تنفسی خطر مهمی در بیماران تحت بیهوشیتلقی می گردد سعی کنید هنگام درمان هیچگونه علائم سرماخوردگی در کودکتان مشاهده نشود.