بهترین زمان دندان در آوردن نوزاد

بهترین زمان دندان در آوردن نوزاد | دندانپزشک کودکان اصفهان

بهترین زمان دندان در آوردن نوزاد بسیاری از مردم اعتقاد دارند که هرچه دندان های کودک دیرتر در بیاید بهتر است زیرا دیر تر سیاه می شود . در صورتی که سیاه شدن دندان بستگی به جنس آن دارد و…

بیشتر …