چه تفاوتی بین جذب موضعی و جذب سیستمیک فلوراید هست؟

 چه تفاوتی بین جذب موضعی و جذب سیستمیک فلوراید

سالیان درازی است که در علم دندان‌پزشکی تاثیر فلوراید به‌عنوان یک ماده پیشگیری‌کننده از پوسیدگی دندان به اثبات رسیده است. شاید بزرگ‌ترین کمک به بهبود سلامت دندانی کودکان سرتاسر دنیا کشف و کاربرد فلوراید به‌عنوان یک اقدام پیشگیری از پوسیدگی…

بیشتر …