دیر دندان در آودرن نوزادان-علت آن و زمان مراجعه به پزشک

دیر دندان در آودرن نوزادان-علت آن و زمان مراجعه به پزشک | دندانپزشک کودکان اصفهان

دیر دندان در آودرن نوزادان دیر دندان در آودرن نوزادان:اولین دندان کودک شما به احتمال زیاد تا ماه سوم یا ماه چهارم زندگی او ظاهر نمی شود. رویش دندان قبل از آن زود دندان در آوردن می باشد. اگر کودک…

بیشتر …

اولین دندان نوزادان چه زمانی بیرون می زند؟

اولین دندان نوزادان چه زمانی بیرون می زند؟

اولین دندان نوزادان | از هر 2000 کودک، یک کودک در هنگام تولد، یک یا دو دندان دارد! اما در اکثر کودکان، اولین دندان بین شش تا هفت ماهگی بیرون می زند. اولین دندانها در کودکی که به سرعت رشد…

بیشتر …