زبان بند دار بیماری امیرعلی گل ، مراجعه کننده پنج سالمون

بیمار زبان بند دار دکتر نجمه اخلاقی

زبان بند دار انکیلوگلوسیا زبان بند دار که با عنوان انکیلوگلوسی نیز شناخته می شود ، یک اختلال مادرزادی است که به علت کوتاهی غیر طبیعی فرنوم زبان ایجاد می شود و در بیرون آوردن کامل زبان محدودیت ایجاد می…

بیشتر …