راهکار درمانی بیماری زبان بنددار

زبان بنددار

درمان بیماری زبان بنددار یا انکیلوگلوسیا اگربرای بیماری زبان بنددار درمان مورد نیاز باشد، دکتر می‎تواند یک عمل جراحی ساده برای برش دادن فرینولوم انجام دهد. این عمل گاهی از اوقات زیر عنوان تقسیم زبان یا فرینولوتومی شناخته می‎شود .…

بیشتر …

از انکیلوگلوسیا بیماری محدودیت حرکتی زبان چه می دانید ؟

زبان بند دار یا انکیلوگلوسیا

انکیلوگلوسیا انکیلوگلوسیا وضعیتی است که در زمان تولد ایجاد می‌شود و مشکلات ناشی از آن متفاوت است . برخی از نوزادان متولد شده با این اختلال آسیبی از آن نمی‎بینند در حالی که بقیه دچار محدودیت حرکت زبان می‎شوند .…

بیشتر …