انواع لکه های دندان و درمان آن

انواع لکه های دندان و درمان آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

لکه های دندان و درمان آن انواع لکه های دندان از نظر عمق به طور کلی از نظر عمق تغییر رنگ، سه نوع لکه دندان عبارتند از لکه های عمیق، لکه های سطحی و لکه های پیری. لکه های سطحی:…

بیشتر …