انواع عفونت و آبسه دهانی

آبسه ی دهان و دندان

دو نوع اصلی عفونت و آبسه دهان عبارت از عفونت و آبسه پریودنتال (لثه‌ای) و عفونت و آبسه پری اپیکال (ریشه دندان) است. عفونت و آبسه پریودنتال (لثه‌ای) عفونت و آبسه پریودنتال در نتیجه ایجاد عفونت در فاصله بین یک…

بیشتر …