فلوراید‌تراپی چگونه انجام می‌شود؟

انجام فلوراید‌تراپی

 در استفاده موضعی که فلوراید صرفا بر روی دندان‌ها مالیده می‌شود مکانیسم اثر متفاوت است. در این حالت فلوراید مانع از دست رفتن مواد معدنی سطح دندان می‌گردد. دکتر مهکامه میرکریمی؛ متخصص دندانپزشکی کودکان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی…

بیشتر …

بهترین سن فلورایدتراپی در کودکان

بهترین سن فلورایدتراپی در کودکان

بهترین سن فلورایدتراپی پوسیدگی دندان یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که در بین اقشار جامعه با هر نژاد، جنس، سن و رده اجتماعی مشاهده می‌شود. کمتر فردی را در جامعه می‌توان یافت که دندان پوسیده یا ترمیم شده نداشته باشد. مشکلات…

بیشتر …