از عوارض و خطرات دندان ناتال چه می دانید ؟

دندان ناتا چه عوارضی دارد؟ اگر فرزندتان با دندان ناتال به دنیا آمده است، اصلاً نگران نباشید چون معمولاً این وضعیت اصلاً جای نگرانی ندارد. با این حال باید در مورد عوارض و خطرات احتمالی آن آگاهی داشته باشید. کودک…

بیشتر …