اضطراب کودکان در دندانپزشکی

اضطراب کودکان در دندانپزشکی | دندانپزشک کودکان اصفهان

اضطراب کودکان در دندانپزشکی آیا می دانستید نزدیک به ۲۰ درصد از کودکان خردسال و حتی کودکانی که به مدرسه می‌روند از دندانپزشکی می‌ترسند؟ به عبارتی از هر پنج کودک، یک کودک حتی با تصور مواجه با دندانپزشک و نشستن…

بیشتر …