نهگدارنده‌ی ارتودنسی و تجهیزات متحرک ارتودنسی

نهگدارنده‌ی ارتودنسی و تجهیزات متحرک ارتودنسی | دندانپزشک کودکان اصفهان

نگهدارنده ارتودنسی نهگدارنده‌ی ارتودنسی:نگهدارنده‌های مخصوص دندان‌ها به عنوان آخرین مرحله درمان ارتودنسی استفاده می‌شوند. پس از برداشتن بریس‌ها، دندان‌ها می‌توانند به جایگاه اصلی خود بازگردند. بنابراین، استفاده از نگهدارنده‌ها در شب (اگر طولانی‌تر استفاده نشود) می‌تواند به حفظ موقعیت دندان‌های…

بیشتر …