اثرات منفی مصرف شیرینی‌ روی دندان‌ کودکان

اثرات منفی مصرف شیرینی‌ روی دندان‌ کودکان | دندانپزشک کودکان اصفهان

بررسی اثرات منفی مصرف شیرینی‌ روی دندان‌ کودکان شیرینی‌ها مورد علاقه بسیاری از افراد، به خصوص کودکان هستند. با این حال، مصرف زیاد شیرینی‌ها می‌تواند تاثیرات مخربی بر روی دندان‌ها داشته باشد. این مقاله به بررسی تاثیر مصرف شیرینی‌ بر…

بیشتر …