فلورایدتراپی دندان کودکان

فلوتراپی دندان کودکان

 آیا فلورایدتراپی فقط برای کودکان استفاده می‌شود؟ نه، این کار برای افراد هم موثر است. زیرا فلوراید نه‌تنها در پیشگیری از ضایعه جدید پوسیدگی روی دندان موثر است، بلکه در توقف یا حداقل کند کردن روند پیشروی ضایعات پوسیدگی فعال…

بیشتر …