درمان حفره‌های دندان بدون پر کردن

درمان حفره‌های دندان

دانشمندان یک محصول جدید اختراع کردند که موجب رشد دوباره مینای دندان می‌شود و شیوه جدیدی در درمان حفره‌های دندانی محسوب می‌شود.