دستورات بعد از عصب کشی و روکش

  • حداقل به مدت 1 ساعت ازخوردن و آشامیدن جلوگیری کنید.
  • تا روز بعد با سمتی که درمان شده نجوید.
  • ممکن است درد بعد از درمان، وجود داشته باشد.مسکن تجویر شده با دستور پزشک را مصرف کنید. (بلافاصله بعد از درمان و هر 6 ساعت تا یک روز بعد از درمان و سپس از روز دوم به بعد در صورت درد مسکن مصرف کند)
  • معمولا مقداری خونریزی بعد از درمان وجود دارد. این امر نباید باعث نگرانی شما شود..
  • لب و بافت نرم تا چند ساعت بعد از درمان بی حس است.مراقب باشید لب را نجوید وگرنه باعث بروز تورم و زخم بافت میگردد.
  • علاوه بر مسواک حتما از نخ دندان استفاده کنید.
  • جهت کاهش التهاب لثه از ماساژ لثه با آب نمک ولرم استفاده کنید.به خاطر داشته باشید که عدم رعایت بهداشت مناسب موجب التهاب لثه و خونریزی از آن میشود.