حضور یا عدم حضور والدین در زمان درمان

این مساله یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات در دندانپزشکی کودکان است. والدین همیشه دوست دارند کودکان خود را در زمان درمان همراهی کنند.این مساله ممکن است برای کودکان بسیار خردسال(کمتر از سه سال و نیم) و کودکان کم توان ،کمک کننده باشد . ولی برای کودکان سالم نه تنها کمک کننده نیست بلکه تاثیر منفی هم دارد! شاید کمی تعجب کنید ولی مطابق اصول کاملا ثابت شده روانشناسی، کودک درحضور والدین تنها به دنبال جلب توجه و ترحم والدین بوده

و با دندانپزشک رابطه مطلوبی برقرار نخواهد ساخت.                            

چون توجه او بین والدین خود ( که آنها را خیلی دوست دارد و شدیدا” به آنها وابسته است) و دندانپزشک ( که فردی جدید و ناشناخته است) پخش می شود و کودک نمی تواند روی این رابطه جدید تمرکز کند.

دلیل دیگر خود دندانپزشک است که با حضور والدین تمرکز کمتری هم در ارتباط با کودک و هم در انجام درمان دندانپزشکی خواهد داشت.

 

خلاصه این که حضور والدین بیشتر از این که مفید باشد مضر است .

 البته در نهایت این تشخیص دندانپزشک است که حضور یا عدم حضور والدین را تعیین می کند و مثلا” در مورد یک کودک خاص شاید دندانپزشک تشخیص دهد که حضور والدین تاثیر مثبت دارد.
 لطفا در اين مورد مساعدت نماييد و تشخيص را به دندانپزشك بسپاريد.

بدانید که هر گونه اصرار از طرف شما مبنی بر حضور در کنار فرزندتان در حین درمان نتیجه عکس خواهد داشت و باعث انجام درمانی با کیفیت پایین و ناراحتی بیشتر فرزند خودتان خواهد شد.