اهمیت دندان های شیری

دندانهای شیری 20 عدد هستند،دندانهای جلو معمولا تا 6-7 سالگی و دندانهای نیش و اسیا تا حدود 12 سالگی در دهان کودک می مانند.به دلیل اهمیت دندان های شیری که در اینجا توضیح داده می شود،حتی پوسیدگی‌های کوچک دندان‌های شیری باید به سرعت ترمیم وتا زمانی که این دندانها به طور طبیعی می افتند حفظ شوند :

  1. دندان شیری براي جویدن غذا و تکلم نقش مهمی دارند. دندانهاي شيري سالم و بدون پوسيدگي محيط سالمي را براي دندانهاي دائمي فراهم مي‏كنند.
  2. پوسیدگی دندان‌های شیری باعث افزایش میزان میكروب‌های دهان و بزاق می‌شود و در نتیجه با رویش دندان‌ها در چنین محیطی احتمال پوسیدگی دندان‌های دائمی نیز افزایش می‌یابد.
  1. دندانهاي شيري به عنوان یک فضانگهدار مسؤول حفظ فضاهاي مناسب براي رويش دندانهاي دائمي كودك هستند. اگر یک دندان شیری زودتر از زمان مناسب خود، ‌کشیده شود، دندان‌های عقبی آن به سمت جلو حرکت کرده و فضای دندان کشیده شده را اشغال خواهند کرد. در نتیجه هنگامی که دندان دائمی زیرین، به زمان رویش برسد، به دلیل نداشتن فضای کافی،‌رویش نابجا خواهد داشت و یا نهفته باقی می‌ماند وباعث شلوغیو نامرتبی دندان های دایمی و نیاز کودك به درمان‌های طولانی و پر هزینه ارتودنسیمی‌شود.
  2. دندان های شیری بر رشد لثه های طبیعی و سالم ، رشد فکها و نیز ارتفاع و شكل صورت اثر مي‏گذارند.

دندانها در زيبايي شخص و حس اعتماد به نفس موثرند.از دست دادن زود هنگام دندانهای شیری

ممکن است باعث به هم خوردن تقارن فک و صورت گردد که گاهی غیر قابل جبران است.