عصب کشی دندان شیری در کودکان و چگونگی انجام آن

عصب کشی دندان شیری در کودکان و چگونگی انجام آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

عصب کشی دندان شیری چگونگی انجان آن عصب کشی دندان شیری:به خارج کردن حفره پالپ ملتهب از دندان کودک (به کمک جراحی)، پالپوتومی می گوییم. این التهاب پالپ، معمولا به خاطر پوسیدگی، خرابی یا آسیب دندان اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری…

بیشتر …

عصب کشی دندان کودک-هدف و میزان درد آن در کودک

عصب کشی دندان کودک-هدف و میزان درد آن در کودک | دندانپزشک کودکان اصفهان

عصب کشی دندان کودک عصب کشی دندان کودک:عصب‌کشی دندان، یکی از رایج ترین فرایندهای درمان عصب بین کودکان است. وقتی پوسیدگی دندان شیری به حدی عمیق شود که به عصب برسد، کودک نیاز به عصب‌کشی پیدا می کند. در این…

بیشتر …

انیمیشن جالب در مورد پوسیدگی دندان

انیمیشن جالب در مورد پوسیدگی دندان   پوسیدگی دندان نوعی بیمُاری است. در این بیماری بافت سخت دندان (مینا و سپس عاج) در اثر ترشح اسید از باکتریهای پوسیدگی زا (عمدتاً استرپتوکوک موتان) مواد معدنی کلسیم و فسفر را ازدست داده و به تدریج از بین می‌روند. پوسیدگی دندان مرحله غیرقابل برگشت در فرایند حل شدن مواد معدنی مینا…

بیشتر …