تبسم نازنین

دندانپزشک کودکان اصفهان | تبسم نازنین

دختر نازنین ما تبسم
دختر نازنین ما ،اولش استرس داشت ولی با وقتی دندانپزشکی رو با بازی و قصه براش تعریف کردیم به استرسش غلبه کرد و عااالییی همکاری کرد.
مررررسی تبسم جووونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.