اولین تجربه ی کودک

اولین تجربه ی کودک

اولین باری که کودک را به دندانپزشکی میبرید،در واقع اولین تجربه ای کودکان از دندان پزشکی است و ا ین تجربه ی سازنده ی تصویر ذهنی کودک در  آینده است بنابراین  چه خوبی است سعی کنیم کودکان را در اولین مراجعه ها به مراکز یبریم که مخصوص کودکان باشد و محیطش برای کودک جذاب باشد.

متخصص دندانپزشک کودکان

دندانپزشکی کودکان یکی از شاخه های دندانپزشكی می باشد.
دندانپزشک اطفال با کودکان از رویش اولین دندان تا نوجوانی سروکار دارد.
دندانپزشک اطفال پس از گذراندن دوره عمومی دندانپزشکی با گذراندن آزمون ورودی وارد دوره تخصصی شود.

پس از ۳ سال و گذراندن آزمون بورد تخصص می تواند دانشنامه خود را دریافت نماید.
دندانپزشک کودکان در زمینه سلامت دهان و دندان کودکان مشغول به فعالیت است و با تجربه و دانشي که دارند، می توانند ناهنجاری و آسیب هایی که در دهان و دندان کودک به وجود آمده است را رفع کند.

یک دندانپزشک اطفال خوب باید به علم روانشناسي کودکان آشنا بوده و برخورد صحیح با کودکان را بداند تا بتواند اعتماد آن ها را جلب کند.


دکتر نجمه اخلاقی
متخصص دندان پزشکی کودکان و نوجوانان اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.